โลโก้เว็บไซต์ ข่าวกิจกรรม | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เขตพื้นที่ตาก

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวกิจกรรม

คณะวิทยาศาสตร์ฯ มทร.ล้านนา ตาก เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการเกษตรราชมงคล ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 20 – 22 ธันวาคม 2566
ศุกร์ 22 ธันวาคม 2566

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร นำทีมโดยอาจารย์ณัฎวลิณดล เศรษฐปราโมทย์ อาจารย์วันชนะ จูบรรจง และอาจารย์พฤฒิพงศ์ เพ็งศิริ ได้นำนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจอาหาร จำนวน 3 คน เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการเกษตรราชมงคล ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 20 – 22 ธันวาคม 2566 ณ คณะนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา โดยการแข่งขันทักษะทางวิชาการเกษตรราชมงคลครั้งนี้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ได้นำนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทักษะ... >> อ่านต่อ


คณะวิทยาศาสตร์ฯ มทร.ล้านนา ตาก ร่วมพิธีเปิดงานประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป 1000 ดวง จังหวัดตาก ประจำปี 2566
ศุกร์ 1 ธันวาคม 2566

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ร่วมกับ ชุมชนท่าแค ชุมชนชัยชนะ ชุมชนเชียงทองเหนือ และชุมชนเชียงทองใต้ จัดขบวนแห่เข้าร่วมงานพิธีเปิดงานประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป 1000 ดวง จังหวัดตาก ประจำปี 2566 ในการนี้รองศาสตราจารย์อัจฉรา ดลวิทยาคุณ        รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วม ทั้งนี้งานประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป 1000 ดวงจังหวัดตาก มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-27 พฤศจิกายน 2566 มีกิจกรรมที่น่... >> อ่านต่อ


คณะวิทยาศาสตร์ฯ มทร.ล้านนา ตาก ร่วมทอดกฐินราชมงคลล้านนาร่วมใจ ณ วัดท่าช้าง ตำบลไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดตาก
ศุกร์ 1 ธันวาคม 2566

วันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้จัดพิธีทอดถวายกฐินสามัคคี “กฐินราชมงคลล้านนาร่วมใจ” ณ วัดท่าช้าง ตำบลไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดตาก เพื่อสมทบบุญถวาย วัดท่าช้าง และเพื่อเป็นการรักษาประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามทางพระพุทธศาสนา ในการนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยมาสฐ์   ตัณฑ์เจริญรัตน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมกับรองศาสตราจารย์อัจฉรา ดลวิทยาคุณ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร นำคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วม โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์จตุฤทธิ... >> อ่านต่อ


คณะวิทยาศาสตร์ฯ มทร.ล้านนา ตาก ดำเนินโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพจากอะโวคาโดพันธ์พื้นเมืองจังหวัดตาก ณ สวนเทพพิทักษ์ ต.ช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก
พฤหัสบดี 28 กันยายน 2566

          รองศาสตราจารย์อัจฉรา ดลวิทยาคุณ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร พร้อมด้วยอาจารย์ดลพร ว่องไวเวช และ อาจารย์วรรณวิมล พุ่มโพธิ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรธรุกิจอาหาร นำนักศึกษาลงพื้นที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพจากอะโวคาโดพันธุ์พื้นเมืองจังหวัดตาก ได้แก่           1. การใช้ประโยชน์จากอะโวคาโดเป็นสารทดแทนไขมันในผลิตภัณฑ์ไส้คัสตาร์ดช็อกโกแลตเพื่อสุขภาพ           2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมหม... >> อ่านต่อ


การประกวดแข่งขัน การประกอบอาหารจากพืชผล อัตลักษณ์เมืองตาก และการแข่งขันส้มตำลีลา
จันทร์ 24 กรกฎาคม 2566

          วันที่ 22 – 23 กรกฎาคม 2566 สำนักงานเกษตรจังหวัดตากได้จัดงานมหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัย เกษตรคุณภาพ "ตากการันตี" ปีที่ 4 ครั้งที่ 2 ณ อาคารกิตติคุณและสวนสาธารณะริมน้ำปิง อำเภอเมือง จังหวัดตาก โดยมีกิจกรรมการประกวดแข่งขันการประกอบอาหารจากพืชผลอัตลักษณ์เมืองตาก และกิจกรรมการแข่งขันส้มตำลีลา ซึ่งในงานนี้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ตาก ได้จัดส่งนักศึกษาจากสาขาธุรกิจอาหารและโภชนาการ จากโครงการประกวดอาหารพื้นถิ่นในกิจกรรมตามประเพณีประจำจังหวัดต... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ตาก เข้าร่วมจัดนิทรรศการจัดแสดงผลงาน ในงานรับรางวัล “ASIC Premier Institution” จากประเทศอังกฤษ การันตีสถาบันการศึกษาคุณภาพมาตรฐานระดับสากล
พฤหัสบดี 15 มิถุนายน 2566

          วันที่ 8 มิถุนายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา รับมอบรางวัล “ASIC Premier Institution” จาก Dr.Maurice Dimmock Chair of the ASIC Group of Companies สถาบัน Accreditation Service for International Schools, Colleges and Universities (ASIC)  นอกจากนั้นยังได้รับรางวัล Chairman Special Awards อีก 2 รางวัล ได้แก่ Innovation and Industrial Partnerships และ Sustainability and the Environment โอกาส... >> อ่านต่อ


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างโปสเตอร์นำเสนอผลงานวิจัยด้วย Canva”
พฤหัสบดี 15 มิถุนายน 2566

          วันที่ 12 มิถุนายน 2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างโปสเตอร์นำเสนอผลงานวิจัยด้วย Canva” ณ ห้องคอมพิวเตอร์ อาคารวิทยบริการ โดยมี รองศาสตราจารย์ดร.อัจฉรา ดลวิทยาคุณ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ตาก เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจาก ว่าทีร้อยตรีบริวัชร สืบคุณะ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ องค์การบริการส่วนจังหวัดลำปาง เป็นวิทยากรใ... >> อ่านต่อ


โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์กัมมี่เยลลี่พลังงานต่ำ วิตามินซีสูงจากเสาวรส สตรอเบอรี่ และเคพกูสเบอร์รี่
อังคาร 6 มิถุนายน 2566

          วันที่ 3-4 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ร่วมกับมูลนิธิโครงการหลวงและศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ ตำบลแม่ตื่นอำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก นำทีมโดย รองศาสตราจารย์ดร.อัจฉรา ดลวิทยาคุณ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ตาก พร้อมด้วย ดร.สมใจ วงค์เทียนชัย หัวหน้าหลักสูตรการตลาด อาจารย์สุภัตรา สิริสถิรสุนทร และนักศึกษาในสาขาอุตสาหกรรมเกษตร ดำเนินโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์กัมมี่เยลลี่พลังงานต่ำ วิตามินซีสูงจากเสาวรส สตรอเบอรี่ และเ... >> อ่านต่อ


โครงการที่พัฒนาทักษะเดิม (Up-skill) เพิ่มเติมทักษะใหม่ (Re -skill) ด้านธุรกิจอาหารและโภชนาการ ของ รุ่นที่ 4 หลักสูตรอาหารไทยและขนมไทย
ศุกร์ 26 พฤษภาคม 2566

          วันที่ 24 - 25 พฤษภาคม 2566 รองศาสตราจารย์อัจฉรา ดลวิทยาคุณ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ตาก เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมการอบรม รุ่นที่ 4 หลักสูตรอาหารไทยและขนมไทย ในกิจกรรมที่ 3 โครงการพัฒนาทักษะเดิม (Up-skill) เพิ่มเติมทักษะใหม่ (Re -skill) ด้านธุรกิจอาหารและโภชนาการ ภายใต้กิจกรรมย่อยที่ 5 การส่งเสริมทักษะบัณฑิตสู่การเป็นผู้ประกอบการและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการอาหารและเครื่องดื่มตามแนวเศรษฐกิจพิเศษ ณ ตลาดเกาะลอย อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก    ... >> อ่านต่อ


โครงการที่พัฒนาทักษะเดิม (Up-skill) เพิ่มเติมทักษะใหม่ (Re -skill) ด้านธุรกิจอาหารและโภชนาการ ของ รุ่นที่ 1 หลักสูตรการสร้างนวัตกรรมและการสร้างช่องทางการจัดจำหน่าย
พฤหัสบดี 18 พฤษภาคม 2566

          วันที่ 18-19 พฤษภาคม 2566 รองศาสตราจารย์อัจฉรา ดลวิทยาคุณ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ตาก เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมที่ 3 โครงการพัฒนาทักษะเดิม (Up-skill) เพิ่มเติมทักษะใหม่ (Re -skill) ด้านธุรกิจอาหารและโภชนาการ ภายใต้กิจกรรมย่อยที่ 5 การส่งเสริมทักษะบัณฑิตสู่การเป็นผู้ประกอบการและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการอาหารและเครื่องดื่มตามแนวเศรษฐกิจพิเศษ โดยเป็นการอบรมของ รุ่นที่ 1 หลักสูตรการสร้างนวัตกรรมและการสร้างช่องทางการจัดจำหน่าย ณ ห้องจัดเลี้ยง สาขาอุตสาหกรรมเก... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 21


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา