โลโก้เว็บไซต์ ข่าวรับสมัครนักศึกษาใหม่ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เขตพื้นที่ตาก

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวรับสมัครนักศึกษาใหม่

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 รอบ SAT FAST TRACK 2566
พุธ 11 มกราคม 2566

เปิดรับสมัครแล้ว หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต -หลักสูตร วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ -หลักสูตร วท.บ.ธุรกิจอาหารและโภชนาการ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 รอบ SAT FAST TRACK 2566... >> อ่านต่อรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบ 1 : TCAS 1 Portfolio ปีการศึกษา 2566
พฤหัสบดี 10 พฤศจิกายน 2565

เปิดรับสมัครแล้ว รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 รอบ TCAS 1 Portfolio 2566 สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 10 พ.ย. 2565 จนถึงวันที่ 25 ธ.ค. 2565 ลิงค์สมัคร >> อ่านต่อคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ออกแนะแนวการศึกษาต่อ
พฤหัสบดี 3 พฤศจิกายน 2565

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ออกแนะแนวการศึกษาต่อ ณ วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด >> อ่านต่อ


หลักสูตรธุรกิจอาหารและโภชนาการออกแนะแนวการศึกษาใหม่
พฤหัสบดี 3 พฤศจิกายน 2565

หลักสูตรธุรกิจอาหารและโภชนาการออกแนะแนวการศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ณ วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 เปิดรับสมัครแล้ว รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 รอบ Fast Track 2566 สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 ************************************************ ฟรีค่าสมัคร สำหรับผู้สมัคร 10 คนแรก /ผู้สมัครลำดับถัดไป รับส่วนลดค่าสมัคร 50 % สิทธิพิเศษนี้เฉพาะผู้สนใจสมัคร ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 9 ... >> อ่านต่อ


หลักสูตรธุรกิจอาหารและโภชนาการออกแนะแนวการศึกษาใหม่
ศุกร์ 21 ตุลาคม 2565

หลักสูตรธุรกิจอาหารและโภชนาการออกแนะแนวการศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ณ อาชีวศึกษาสุโขทัย เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2565 เปิดรับสมัครแล้ว รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 รอบ Fast Track 2566 สมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 ************************************************ ฟรีค่าสมัคร สำหรับผู้สมัคร 10 คนแรก /ผู้สมัครลำดับถัดไป รับส่วนลดค่าสมัคร 50 % สิทธิพิเศษนี้เฉพาะผู้สนใจสมัคร ตั้งแต่ว... >> อ่านต่อ


รับสมัครนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ฯ ปีการศึกษา 2566
อังคาร 11 ตุลาคม 2565

เปิดรับสมัครแล้ว รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 รอบ Fast Track 2566 ผ่านระบบสมัครออนไลน์  ฟรี ! ค่าสมัคร สำหรับผู้สมัคร 10 คนแรก /ผู้สมัครลำดับถัดไป รับส่วนลดค่าสมัคร 50% สิทธิพิเศษนี้เฉพาะผู้สนใจสมัคร ตั้งแต่วันนี้... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 8 ทั้งหมด 8


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา