โลโก้เว็บไซต์ ข่าวทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เขตพื้นที่ตาก

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

คณะวิทยาศาสตร์ฯ มทร.ล้านนา ตาก ร่วมพิธีเปิดงานประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป 1000 ดวง จังหวัดตาก ประจำปี 2566
ศุกร์ 1 ธันวาคม 2566

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก ร่วมกับ ชุมชนท่าแค ชุมชนชัยชนะ ชุมชนเชียงทองเหนือ และชุมชนเชียงทองใต้ จัดขบวนแห่เข้าร่วมงานพิธีเปิดงานประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป 1000 ดวง จังหวัดตาก ประจำปี 2566 ในการนี้รองศาสตราจารย์อัจฉรา ดลวิทยาคุณ        รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วม ทั้งนี้งานประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป 1000 ดวงจังหวัดตาก มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-27 พฤศจิกายน 2566 มีกิจกรรมที่น่... >> อ่านต่อ


คณะวิทยาศาสตร์ฯ มทร.ล้านนา ตาก ร่วมทอดกฐินราชมงคลล้านนาร่วมใจ ณ วัดท่าช้าง ตำบลไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดตาก
ศุกร์ 1 ธันวาคม 2566

วันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้จัดพิธีทอดถวายกฐินสามัคคี “กฐินราชมงคลล้านนาร่วมใจ” ณ วัดท่าช้าง ตำบลไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดตาก เพื่อสมทบบุญถวาย วัดท่าช้าง และเพื่อเป็นการรักษาประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามทางพระพุทธศาสนา ในการนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยมาสฐ์   ตัณฑ์เจริญรัตน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมกับรองศาสตราจารย์อัจฉรา ดลวิทยาคุณ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร นำคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วม โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์จตุฤทธิ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา