โลโก้เว็บไซต์ 2022-10-20 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เขตพื้นที่ตาก

 วันที่ : 2022-10-20

โครงการปัจฉิมนิเทศและการรายงานผลหลังปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
พฤหัสบดี 20 ตุลาคม 2565 / ข่าวกิจกรรม ข่าวอบรม/เสวนา ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 จัดขึ้นในวันที่ 26 ตุลาคม 2565 เวลา 08.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมทองกวาว ตึกวิศวกรรมศาสตร์ *********************************************** >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา