โลโก้เว็บไซต์ โครงการปัจฉิมนิเทศและการรายงานผลหลังปฏิบัติงานสหกิจศึกษา | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เขตพื้นที่ตาก

โครงการปัจฉิมนิเทศและการรายงานผลหลังปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 20 ตุลาคม 2565 โดย wanchana Joobanjong จำนวนผู้เข้าชม 208 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

จัดขึ้นในวันที่ 26 ตุลาคม 2565

เวลา 08.00-16.30 น.

ณ ห้องประชุมทองกวาว ตึกวิศวกรรมศาสตร์

***********************************************

#โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

จัดขึ้นในวันที่ 27 ตุลาคม 2565

เวลา 08.00-16.30 น.

ณ ห้องประชุมทองกวาว ตึกวิศวกรรมศาสตร์

**#นักศึกษาแต่งกายชุดนักศึกษาเท่านั้นทั้ง2โครงการนะค่ะ**


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา