โลโก้เว็บไซต์ ฐานข้อมูลอ้างอิงงานวิจัย(บุคลากร/นักศึกษา) ( Reference Databases ) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

ฐานข้อมูลอ้างอิงงานวิจัย(บุคลากร/นักศึกษา) ( Reference Databases )


ฐานข้อมูลอ้างอิงงานวิจัย(บุคลากร/นักศึกษา) ( Reference Databases )  
ลำดับ รูปประกอบ รายละเอียด สถานะ ตัวเลือก
1 ฐานข้อมูลอ้างอิงงานวิจัย(บุคลากร/นักศึกษา) 
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
eBook 
เปิด เปิดลิงค์
2 ฐานข้อมูลอ้างอิงงานวิจัย(บุคลากร/นักศึกษา) 
ABI/INFORM Collection
ABI/INFORM Collection 
เปิด เปิดลิงค์
3 ฐานข้อมูลอ้างอิงงานวิจัย(บุคลากร/นักศึกษา) 
ACM Digital Library
ACM Digital Library 
เปิด เปิดลิงค์
4 ฐานข้อมูลอ้างอิงงานวิจัย(บุคลากร/นักศึกษา) 
IEEE Xplore 
IEEE Xplore 
เปิด เปิดลิงค์
5 ฐานข้อมูลอ้างอิงงานวิจัย(บุคลากร/นักศึกษา) 
ProQuest Basic Search
ProQuest Basic Search 
เปิด เปิดลิงค์
6 ฐานข้อมูลอ้างอิงงานวิจัย(บุคลากร/นักศึกษา) 
Springer Link
Springer Link 
เปิด เปิดลิงค์
7 ฐานข้อมูลอ้างอิงงานวิจัย(บุคลากร/นักศึกษา) 
Clarivate Analytics
Clarivate Analytics 
เปิด เปิดลิงค์
8 ฐานข้อมูลอ้างอิงงานวิจัย(บุคลากร/นักศึกษา) 
H.W. Wilson (12 Subjects)
H.W. Wilson (12 Subjects) 
เปิด เปิดลิงค์
9 ฐานข้อมูลอ้างอิงงานวิจัย(บุคลากร/นักศึกษา) 
EBSCO Discovery Service Plus Full Text
EBSCO Discovery Service Plus Full Text 
เปิด เปิดลิงค์
10 ฐานข้อมูลอ้างอิงงานวิจัย(บุคลากร/นักศึกษา) 
American Chemical Society Journal (ACS)
American Chemical Society Journal (ACS) 
เปิด เปิดลิงค์
11 ฐานข้อมูลอ้างอิงงานวิจัย(บุคลากร/นักศึกษา) 
Emerald Management (EM92)
Emerald Management (EM92) 
เปิด เปิดลิงค์
12 ฐานข้อมูลอ้างอิงงานวิจัย(บุคลากร/นักศึกษา) 
ScienceDirect
ScienceDirect 
เปิด เปิดลิงค์
13 ฐานข้อมูลอ้างอิงงานวิจัย(บุคลากร/นักศึกษา) 
E-Book Thai (elibrary)
E-Book Thai (elibrary) 
เปิด เปิดลิงค์
14 ฐานข้อมูลอ้างอิงงานวิจัย(บุคลากร/นักศึกษา) 
E-Book gale Virtual Reference 
E-Book gale Virtual Reference 
เปิด เปิดลิงค์
15 ฐานข้อมูลอ้างอิงงานวิจัย(บุคลากร/นักศึกษา) 
E-book Access Engineering
E-book Access Engineering 
เปิด เปิดลิงค์
16 ฐานข้อมูลอ้างอิงงานวิจัย(บุคลากร/นักศึกษา) 
E-Book ScienceDirect
E-Book ScienceDirect 
เปิด เปิดลิงค์
17 ฐานข้อมูลอ้างอิงงานวิจัย(บุคลากร/นักศึกษา) 
E-book Text (IG ilbrary)
E-book Text (IG ilbrary) 
เปิด เปิดลิงค์
18 ฐานข้อมูลอ้างอิงงานวิจัย(บุคลากร/นักศึกษา) 
ฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด OPAC
ฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด OPAC 
เปิด เปิดลิงค์
19 ฐานข้อมูลอ้างอิงงานวิจัย(บุคลากร/นักศึกษา) 
ฐานข้อมูลโครงงาน E-Project
ฐานข้อมูลโครงงาน E-Project 
เปิด เปิดลิงค์

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา