โลโก้เว็บไซต์ ฉลอง 80 ปี จากโรงเรียนช่างไม้สู่ราชมงคลล้านนาตาก | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

ฉลอง 80 ปี จากโรงเรียนช่างไม้สู่ราชมงคลล้านนาตาก


 

          

กิจกรรม

  •  นิทรรศการด้านวิชาการ 80 ปีราชมงคลตาก    
  •  การประชุมวิชาการวิจัยและนวัฒตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 5  
  •  การแข่งขันทักษะวิชาชีพและวิทยสัประยุทธ์    
  •  การประชุมสัมมนาผู้บริหารและครูแนะแนว  
  •  กิจกรรมวัฒนธรรมและกาดหมั้วย้อนถิ่นล้านนา  
  •  จับจ่ายสินค้า OTOP เครือข่ายประชารัฐ
  •  กิจกรรมความบันเทิงสานสัมพันธ์ศิษย์เก่า “80 ปี ราตรีหนองกะโห้” ในคืนวันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม 2561

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา