โลโก้เว็บไซต์ กลุ่มคลังภาพ กิจกรรม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

 กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม


ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2563
ศุกร์ 3 กรกฎาคม 2563 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม


การจัดการความรู้ การทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ
ศุกร์ 26 มิถุนายน 2563 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

ทำเจลแอลกอฮอล์วัดโคกพลู
ศุกร์ 26 มิถุนายน 2563 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงวัสดุ
ศุกร์ 26 มิถุนายน 2563 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

รายงานตัวเข้าหอพัก ปวส. และสาขาออกแบบอุตสาหกรรม
ศุกร์ 26 มิถุนายน 2563 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

ปฐมนิเทศนักศึกษากองทุน กสศ. ระดับ ปวช. ประจำปีการศึกษา 2563
ศุกร์ 26 มิถุนายน 2563 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

มทร.ล้านนา ตาก จัดปฐมนิเทศออนไลน์ ห่างไกล COVID-19
ศุกร์ 26 มิถุนายน 2563 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 449

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา