โลโก้เว็บไซต์ กลุ่มคลังภาพ กิจกรรม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

 กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม


บริจาคโลหิต
อาทิตย์ 25 เมษายน 2564 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

พิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563
อาทิตย์ 25 เมษายน 2564 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรมพิธีวางพานพุ่มเนื่องในวันจักรี ประจำปี 2564
อังคาร 6 เมษายน 2564 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

รับมอบชุดอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนวิชาไฟฟ้า
ศุกร์ 2 เมษายน 2564 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรมSci-week 2020
อังคาร 23 มีนาคม 2564 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

จำนวนบทความ : 51 - 60 ทั้งหมด 586

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา