โลโก้เว็บไซต์ กลุ่มคลังภาพ กิจกรรม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

 กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

พิธีบายศรีสู่ขวัญ ประจำปีการศึกษา 2566
จันทร์ 26 มิถุนายน 2566 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

พิธีสักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 2566
จันทร์ 26 มิถุนายน 2566 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาโครงการความร่วมมือ BDI Group รุ่นที่ 4
พฤหัสบดี 1 มิถุนายน 2566 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

ประชุมการจัดการความรู้ เทคนิคการจัดซื้อวัสดุ
อังคาร 30 พฤษภาคม 2566 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรมจำนวนบทความ : 41 - 50 ทั้งหมด 745

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา