โลโก้เว็บไซต์ กลุ่มคลังภาพ กิจกรรม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

 กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2566
อังคาร 11 กรกฎาคม 2566 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

อบรมการพิมพ์และการเขียนหนังสือราชการ
อังคาร 11 กรกฎาคม 2566 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม


อบรมการตีพิมพ์และเผยแพร่วารสาร
อังคาร 11 กรกฎาคม 2566 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

พิธีบวงสรวงพระวิษณุกรรมและพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2566
พฤหัสบดี 6 กรกฎาคม 2566 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

มทร.ล้านนา ตาก รับมอบอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อการเรียนการสอน
ศุกร์ 30 มิถุนายน 2566 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

จำนวนบทความ : 31 - 40 ทั้งหมด 745

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา