โลโก้เว็บไซต์ กลุ่มคลังภาพ กิจกรรม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

 กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม


ส่งผู้ป่วยโควิด-19 กลับบ้านชุดที่ 2
ศุกร์ 2 กรกฎาคม 2564 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม




โรงพยาบาลสนามรับมอบอุปกรณ์การแพทย์จาก อว.
จันทร์ 14 มิถุนายน 2564 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564
พฤหัสบดี 10 มิถุนายน 2564 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม




จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 576

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา