โลโก้เว็บไซต์ กลุ่มคลังภาพ กิจกรรม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

 กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม


ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาโครงการความร่วมมือ BDI Group รุ่นที่ 4
พฤหัสบดี 1 มิถุนายน 2566 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

ประชุมการจัดการความรู้ เทคนิคการจัดซื้อวัสดุ
อังคาร 30 พฤษภาคม 2566 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม
ปฐมนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2566
พุธ 10 พฤษภาคม 2566 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม


พิธีลงนามถวายพระพรเนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี 2566
พฤหัสบดี 4 พฤษภาคม 2566 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

รดน้ำดำหัวผู้อาวุโส ประจำปี 2566
พุธ 26 เมษายน 2566 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 700

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา