โลโก้เว็บไซต์ กลุ่มคลังภาพ กิจกรรม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

 กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

กตเวทิตา ปูชนียบุคคล เปี่ยมล้นคุณค่า 2565
อาทิตย์ 2 ตุลาคม 2565 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม


นิทรรศการทดลองตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน U2T for BCG
ศุกร์ 23 กันยายน 2565 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

กิจกรรมทำบุญตักบาตรวันราชมงคล
พฤหัสบดี 15 กันยายน 2565 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม
สายน้ำแห่งล้านนา 90 พระชนมพรรษา เฉลิมราชสดุดีพระพันปีหลวง
พฤหัสบดี 18 สิงหาคม 2565 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

ประมวลภาพซ้อมใหญ่ ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562
จันทร์ 15 สิงหาคม 2565 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

อธิการบดีเยี่ยมโคก หนอง นา มทร.ล้านนา ตาก
จันทร์ 8 สิงหาคม 2565 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 667

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา