โลโก้เว็บไซต์ กลุ่มคลังภาพ กิจกรรม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

 กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

ต้อนรับศึกษาธิการจังหวัดตาก
จันทร์ 26 ตุลาคม 2563 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

Talent Mobility
อังคาร 20 ตุลาคม 2563 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

ต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดตาก
พุธ 14 ตุลาคม 2563 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

พิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563
พุธ 14 ตุลาคม 2563 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรมจำนวนบทความ : 11 - 20 ทั้งหมด 507

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา