โลโก้เว็บไซต์ กลุ่มคลังภาพ กิจกรรม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

 กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

โรงพยาบาลสนามรับมอบอุปกรณ์การแพทย์จาก อว.
จันทร์ 14 มิถุนายน 2564 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564
พฤหัสบดี 10 มิถุนายน 2564 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรมประกอบเตียงสนาม พร้อมรับผู้ป่วยโรคโควิด-19
อังคาร 4 พฤษภาคม 2564 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 571

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา