โลโก้เว็บไซต์ ประชุม โครงการ Chevron Enjoy Science สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

ประชุม โครงการ Chevron Enjoy Science สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 10 มิถุนายน 2559 โดย มทร.ล้านนาประชุม โครงการ Chevron Enjoy Science สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต
วันที่ 13 พฤษภาคม 2559 ผศ.ประพัฒน์ เชื้อไทย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก และคณะ ให้การต้อนรับตัวแทนจากสถาบันคีนัน เพื่อร่วมประชุมโครงการ Chevron Enjoy Science สนุกวิทย์ พลังคิ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา