โลโก้เว็บไซต์ โครงการปัจฉิมนิเทศและรายงานผลของนักศึกษาสหกิจศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

โครงการปัจฉิมนิเทศและรายงานผลของนักศึกษาสหกิจศึกษา

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 10 มิถุนายน 2559 โดย มทร.ล้านนาโครงการปัจฉิมนิเทศและรายงานผลของนักศึกษาสหกิจศึกษา
09.00 น. 19 พฤษภาคม 2559 ผศ.ดร.ทนงศักดิ์ ยาทะเล ผอ.กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก เป็นประธานเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศและรายงานผลของนักศึกษาสหกิจศึกษา ณ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา