โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญชวน บุคลากร มทร.ล้านนา เข้าร่วมโครงการ ผลิตสื่อองค์ความรู้ ประจำปี 2563 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

ขอเชิญชวน บุคลากร มทร.ล้านนา เข้าร่วมโครงการ ผลิตสื่อองค์ความรู้ ประจำปี 2563

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 27 กุมภาพันธ์ 2563 โดย นายนริศ กำแพงแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 14436 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

กองบรรณาธิการ “คลังหนังสือความรู้ มทร.ล้านนา” เปิดรับบุคลากรของมหาวิทยาลัย เข้าร่วมโครงการ ผลิตสื่อองค์ความรู้  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปี พ.ศ.2563 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (ฟรี! โดยไม่มีค่าใช้จ่าย) โดยผู้ได้รับการพิจารณาคัดเลือกจะได้สื่อองค์ความรู้จากผลงานที่เข้าร่วมผลิต ในรูปแบบหนังสือองค์ความรู้ ขนาด A5 รวมถึงชุดสื่อวีดีทัศน์ ที่มีคุณภาพ ผ่านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ในรูปแบบต่างๆ ที่ทันสมัย อาทิ การเผยแพร่ในรูปแบบ E-Book บนเว็บไซต์และบนแอพพลิเคชั่น ookbee และ AIS Bookstore รวมถึงการสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ เป็นต้น
 
ทั้งนี้ผู้สนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดหรือติดต่อได้ที่ กองบรรณาธิการคลังหนังสือความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (คุณสุธาสินี ผู้อยู่สุข หรือ คุณวราภรณ์ ต้นใส) สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มทร.ล้านนา โทรศัพท์ : 053266518 ต่อ 1032 อีเมล์ : rmutl.jrs@gmail.com
หรือเข้าไปดูรายละเอียดหรือผลงานได้ที่เว็บไซต์ : http://kaewpanya.rmutl.ac.th/cttc/kbs

โครงการ “ผลิตสื่อองค์ความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา” เป็นโครงการเพื่อการส่งเสริมบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้เกิดผลงานด้านการบริการวิชาการสู่ชุมชน สังคมประเทศชาติ เพิ่มมากขึ้น และเป็นส่วนหนึ่งของระบบและกลไกการพัฒนางานบริการวิชาการหรืองานสร้างสรรค์ สำหรับการสร้างแรงจูงใจ และส่งเสริมพัฒนา สร้างบรรยากาศการบริการวิชาการให้แก่คณาจารย์และบุคลากรในมหาวิทยาลัย อีกทั้งเพื่อให้ได้ซึ่งสื่อองค์ความรู้ที่มีคุณภาพ มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับในแวดวงวิชาการ สำหรับการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ผู้สนใจ ทั้งในภาคประชาชน และภาควิชาการ เพื่อก่อเกิดการพัฒนาแก่ชุมชน สังคม ประเทศชาติ ด้วยงานวิชาการของมหาวิทยาลัยได้อย่างมีคุณภาพ เป็นรูปธรรม อย่างแท้จริง


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา