โลโก้เว็บไซต์ การทดสอบ CU-TEP  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

การทดสอบ CU-TEP

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 2 มกราคม 2562 โดย ชลาลัย กมลคุณาชัย จำนวนผู้เข้าชม 67 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 26 มกราคม 2562 - 26 มกราคม 2562

สถานที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

ผู้รับผิดชอบ : ศูนย์ภาษา มทร.ล้านนา ตากออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา