โลโก้เว็บไซต์ เปิดรับสมัครสอบภาษาอังกฤษ CU-TEP ตั้งแต่วันที่ 21-30 พ.ย. 60 จำนวน 250 คน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

เปิดรับสมัครสอบภาษาอังกฤษ CU-TEP ตั้งแต่วันที่ 21-30 พ.ย. 60 จำนวน 250 คน

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 4 ตุลาคม 2560 โดย สุรพงศ์ ขุนคง จำนวนผู้เข้าชม 434 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 21 พฤศจิกายน 2560 - 30 พฤศจิกายน 2560

สถานที่ : ลงทะเบียนออนไลน์

ผู้รับผิดชอบ : ศูนย์ภาษา มทร.ล้านนา ตาก

ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก 
เปิดรับสมัครสอบภาษาอังกฤษ CU-TEP ตั้งแต่วันที่ 21-30 พ.ย. 60 จำนวน 250 คน
และสอบใน วันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2561
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ศูนย์ภาษา มทร.ล้านนา ตาก 064 459 1097

ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย